ผ่าตัดตาสองชั้น แก้ไขชั้นตาไม่เท่ากัน (คุณมิว)

Procedure: Upper Blepharoplasty

รูปก่อนผ่าตัดตาสองชั้น (Before)

ก่อนผ่าตัด
รูปก่อนผ่าตัด หน้าตรง
ก่อนผ่าตัด
รูปก่อนผ่าตัดด้านข้าง

บทวิเคราะห์ผู้ป่วย :
1. ชั้นตาของทั้งสองข้างไม่เท่ากัน โดยจะมีชั้นตาซ้ายที่สูงกว่าตาขวา
2. ไม่มีอาการหนังตาตก โดยจะเห็นว่าเปลือกตาบน คลุมตาดำ ลงมาไม่เกิน 2mm
3. ไม่มีอาการขนตาม้วนเข้าใน
4. ไม่มีการยกคิ้วร่วม (มักพบในผู้ป่วยที่มีหนังตาตก หรือ ผิวหนังส่วนเกินมาบังตา)

การรักษา : ผ่าตัดแก้ไขชั้นตา ด้วยวิธีการกรีดยาว เพื่อจัดการผิวหนังส่วนเกิน และ ยึดชั้นตาใหม่ด้วยวิธีเฉพาะ ทำให้เห็นเป็นชั้นตาชัดเจน ต่อเมื่อลืมตาเท่านั้น

หลังการผ่าตัด วันที่ 1 (Day 1)
หลังการผ่าตัด วันที่ 1 (Day 1)
หลังการผ่าตัดวันที่ 2 (Day 2)
หลังการผ่าตัดวันที่ 2 (Day 2)
หลังการผ่าตัดวันที่ 3 (Day 3)
หลังการผ่าตัดวันที่ 3 (Day 3)
หลังการผ่าตัดวันที่ 4 (Day 4)
หลังการผ่าตัดวันที่ 4 (Day 4)
หลังการผ่าตัดวันที่ 5 (Day 5)
หลังการผ่าตัดวันที่ 5 (Day 5)
หลังการผ่าตัด 1 สัปดาห์ (Day 7)
หลังการผ่าตัด 1 สัปดาห์ (Day 7)
หลังการผ่าตัด 2 สัปดาห์ (Day 14)
หลังการผ่าตัด 2 สัปดาห์ (Day 14)
หลังการผ่าตัด 2 เดือน (Day 60)
หลังการผ่าตัด 2 เดือน (Day 60)

หลังการผ่าตัด

1 สัปดาห์แรก จะพบว่ามี ชั้นตาที่หนา บวม แดง และไม่เท่ากัน ได้ของทั้งสองข้าง ร่วมกับมีอาการหนังตาตกเล็กน้อยให้เห็นได้

2 สัปดาห์ จะเห็นว่าอาการบวมลดลง ยังคงมีความแดงที่ชั้นตา และยังมีชั้นตาที่หนากว่าปกติ

2 เดือน จะมีชั้นตาที่เข้าที่ เป็นชั้นตาที่ได้ตามการวางแผนการรักษาเอาไว้ในช่วงก่อนผ่าตัด

สามารถรับชม รีวิวผลการผ่าตัดแก้ไขเปลือกตา ของหมออาร์ตได้ ที่นี่

นพ. วรฤทธิ์ จินารัตน์

นพ. วรฤทธิ์ จินารัตน์

จักษุแพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Oculoplastic and Reconstructive surgery)

แชร์บทความ

บทความล่าสุด